Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
02.09.2016  

Zbiranje podpisov volivcev za razpis dveh zakonodajnih referendumov

Sindikat delavcev migrantov Slovenije, Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor je po svojem predstavniku dr. Martinu Ivcu vložil pobudo za razpis dveh zakonodajnih referendumov in sicer:
- o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju
- o Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ju je Državni zbor sprejel na seji 12.7.2016 (dalje:pobudi)
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev četrtek, 1. 9. 2016, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa sreda 5.10. 2016.
Za zbiranje podpor sta določeni gesli:

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju)  - Za naše dediče
(Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka) - Za slovenske kmete

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum  (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.
Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).
Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.
Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Attachments 1, 2 and 3