Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
24.11.2016  

Ljubljana, 25. 11. 2016 - Ob mednarodnem dnevu boja zoper nasilje nad ženskami

Na današnji dan obeležujemo mednarodni dan boja zoper nasilje nad ženskami. Vsaka tretja ženska je žrtev nasilja, pogosto so storilci njim bližnje osebe. Ministrstvo za zunanje zadeve ob tem dnevu poziva k odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami in deklicami ter njihove diskriminacije. Na globalni ravni se povečuje priznavanje nasilja nad ženskami in deklicami kot kršitev človekovih pravic, ki ima negativne posledice ne le za žrtve nasilja ampak tudi za njihove družine in družbe nasploh. Partnersko nasilje ima tudi gospodarske posledice, saj zmanjšuje prihodke gospodinjstev, zaradi zmanjšane produktivnosti pa tudi nacionalne proračune. Ženske, žrtve nasilja, pogosto ne morejo biti ekonomsko aktivne; njihova odsotnost z dela skupaj s stroški zdravljenja in pomoči žrtvam nasilja predstavlja 5,2% globalnega BDP. Tudi letos poteka globalna kampanja "Pobarvajmo svet oranžno" (Orange the World), ki bo tokrat posvečena predvsem pozivom za financiranje ukrepov za preprečevanje nasilja nad ženskami in deklicami. Raziskave kažejo, da z vlaganjem v preprečevanje nasilja ter v pomoč žrtvam države zmanjšujejo ekonomske posledice nasilja nad ženskami. Vsi podati kažejo, da že z majhnimi denarnimi vložki v dobro pripravljene in integrirane programe in ukrepe lahko dosežemo ogromne pozitivne učinke za ženske ter njihove skupnosti. V okviru kampanje bodo številne zgradbe po vsem svetu osvetljene z oranžno. Pobudi se je pridružila tudi Slovenija, na danes bodo tako z oranžno osvetljene tudi nekatere javne stavbe v Ljubljani. Ministrstvo za zunanje zadeve v slovenski zunanji politiki posveča veliko pozornosti človekovih pravicam žensk in njihovemu opolnomočenju. Izkoreninjenje vseh oblik nasilja in diskriminacije žensk in deklic je ena izmed prioritetnih tematik, ki jih Slovenija zagovarja v mednarodnih forumih. Opolnomočenje žensk Slovenija podpira tudi s projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja. V letu 2016 financiramo projekte v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, ki vključujejo tudi psihosocialno pomoč ženskam žrtvam nasilja. Mednarodni dan boja zoper nasilje nad ženskami je ustanovila Generalna skupščina OZN leta 1999 z resolucijo 54/134, mednarodna civilna družba pa 25. 11. obeležuje že od leta 1981 in sicer v spomin na umor sester Mirabal, političnih aktivistk iz Dominikanske republike.