Veleposlaništvo RS Tirana /Novice /
15.09.2017  

Obvestilo varčevalcem, ki so imeli na dan 27. 4. 1992 neizplačane devizne vloge vložene v srbskih bankah ali njihovih podružnicah

Ministrstvo za finance obvešča vse zainteresirane fizične osebe (varčevalce), ki so imele na dan 27. 4. 1992 neizplačane devizne vloge vložene v bankah s sedežem na ozemlju Republike Srbije ali v njihovih podružnicah na ozemlju bivših republik SFRJ, razen v Republiki Sloveniji, da imajo v Republiki Srbiji možnost vložitve zahteve za izplačilo svoje devizne vloge, skladno z Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sjedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ (Službeni glasnik Republike Srbije, št. 108/2016 z dne 29. 12. 2016).

Gre za devizne vloge iz nekdanje SFRJ v srbskih bankah ter v podružnicah teh bank na ozemlju bivših republik SFRJ, za katere lahko varčevalci vložijo zahtevek za izplačilo do 23. 2. 2018 na Ministrstvo za finance Republike Srbije – Uprava za javni dolg (http://www.javnidug.gov.rs/).

Obveščamo, da sta se Ministrstvo za finance Republike Slovenije in Ministrstvo za finance Republike Srbije dogovorili o vsebini dokumenta, ki ga bodo varčevalci  potrebovali za izpolnitev pogoja iz tretjega odstavka 12. člena omenjenega zakona  v postopku ugotavljanja pravice do izplačila devizne vloge.  

Omenjeni dokument bodo v postopku ugotavljanja pravice do izplačila devizne vloge potrebovali  imetniki neizplačanih deviznih vlog v bankah na ozemlju Republike Srbije ali v podružnicah srbskih bank na ozemlju drugih republik nekdanje SFRJ, razen v Republiki Sloveniji, ki so slovenski državljani ali osebe, ki imajo ali so imele v času do 27. 4. 1992 v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.  

Varčevalci, ki želijo pridobiti omenjeni dokument, lahko zahtevo za njegovo pridobitev vložijo pisno na Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mf(at)gov.si. V zahtevi je potrebno poleg osebnih podatkov in naslova za posredovanje dokumenta navesti tudi naziv podružnice (agencije, filiale), ki je vodila devizni račun ali devizno hranilno knjižico, ki je predmet omenjenega zakona.