Ambasada e Republikës së Sllovenisë /Informacione konsullore /Nenshtetesia ne Republiken e Sllovenise /

Nenshtetesia ne Republiken e Sllovenise

Informacione ne lidhje me mundesite e ndryshme per marrjen e nenshtetesise ne Republiken e Sllovenise, pershkrimin e procedurave, dokumenta e nevojshme, formulare dhe tekste te Aktit te Nenshtetesise mund te gjenden ne faqen e internetit e-government.