Veleposlaništvo RS Tirana /Konzularne informacije /Vizumske informacije /Dokumenti za prodobitev vize /

Dokumenti za pridobitev vize

Spremljajoča dokumentacija, ki jo je treba priložiti vlogi, je odvisna od tipa vizuma oziroma namena obiska v Sloveniji.

Pri tranzitnem vizumu je poleg osnovne dokumentacije treba priložiti tudi dokazilo, da je omogočen vstop v naslednjo državo (npr. veljaven vizum, dovoljenje za prebivanje ali drug ustrezen dokument na podlagi katerega tujec lahko vstopi v naslednjo državo).

Pri izdaji vstopnega vizuma je vrsta in količina dokumentacije odvisna od namena obiska v Sloveniji, stopnje migracijskega ali varnostnega tveganja, prejšnjih bivanj v Republiki Sloveniji, lokalnih razmer ...

Dokumentacija, ki se v vizumskem postopku lahko zahteva, je lahko zelo različna. Med drugim se lahko zahtevajo dokumenti kot so:


Za zasebni obisk:

Prosilec:

 • dokazilo o zaposlitvi/šolanju,
 • dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece - če garant ne jamči za pokritje vaših stroškov bivanja oziroma nastanitve v Sloveniji,
 • dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • izpiski iz matičnih knjig, s katerimi se dokazuje morebitno sorodstveno razmerje do garanta ali drugih družinskih članov, ki potujejo s prosilcem,
 • dokazilo o bivališču oziroma statusu v državi prebivališča,
 • pooblastilo staršev (za mladoletne otroke),
 • povratna vozovnica.

Garant:

 • overjeno originalno garantno pismo osebe, ki prosilca vabi v Republiko Slovenijo,
  dokazilo iz katerega sta razvidna državljanstvo in prebivališče,
 • bančni izpiski za zadnje 3 mesece - le, če jamčite za stroške bivanja povabljenega tujca,
 • dokazilo o lastništvu nepremičnine (izpisek iz zemljiške knjige) ali pogodba o najemu stanovanja - če jamčite za nastanitev tujca.


Za poslovni obisk:

Prosilec:

 • izpisek iz registra podjetij, iz katerega je razvidna tudi dejavnost podjetja,
  dokazilo o zaposlitvi,
 • dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice ...)


Poslovni partner v Republiki Sloveniji:

 • povabilno pismo podjetja ali organizacije, iz katerega so razvidni narava, trajanje in obrazložitev obiska,
 • dokazila o morebitnem predhodnem poslovanju (carinske deklaracije, računi, dobavnice ...).

Pomembno je, da je iz garantnega pisma razvidno, kaj konkretno bo tuj poslovni partner počel med bivanjem v Republiki Sloveniji, kdo bo kril stroške bivanja oziroma nastanitve, koliko časa bo v Republiki Sloveniji in kje bo nastanjen.


Za turistični obisk:

Prosilec:

 • dokazilo o zaposlitvi/šolanju,
 • dokazilo o višini osebnih dohodkov za zadnje 3 mesece,
 • dokazilo o plačevanju zdravstvenega/pokojninskega zavarovanja za zadnje 3 mesece (potrdilo ustrezne zavarovalnice),
 • potrdilo o nekaznovanosti,
  izpiski iz matičnih knjig, s katerimi se dokazuje morebitno sorodstveno razmerje do drugih družinskih članov, ki potujejo s prosilcem,
 • dokazilo o bivališču oziroma statusu v državi prebivališča,
 • pooblastilo staršev (za mladoletne otroke)
 • ...


Ob izdaji vizuma se od stranke zahteva predložitev dokazila o sklenitvi ustreznega potovalnega zdravstvenega zavarovanja, ki mora biti sklenjeno za zavarovalno vsoto najmanj 30.000 EUR in mora biti veljavno na celotnem območju za katerega je bil izdan vizum.

Seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS):
Obrazec za vlogo za seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS),ki je objavljen na spletni strani Informacijske pooblaščenke, se nahaja tukaj.