Veleposlaništvo RS Tirana /Gospodarstvo /Bilateralni gospodarski odnosi /

Bilateralni gospodarski odnosi

Albanija je zaradi majhnosti države, visoke stopnje korupcije, nepoznavanja kulture in jezika izjemno zahteven trg. Tudi zato je gospodarsko sodelovanje med državama relativno skromno. Vstopa slovenskih podjetij na albansko tržišče ni mogoče primerjati s prodorom in uspešnostjo na trgih nekdanje skupne države. Poslovno okolje, njegove posebnosti in težave, s katerimi se srečujejo naša podjetja, so sicer primerljive s pogoji in težavami v ostalih državah Zahodnega Balkana, vendar ne obstajajo utečene poslovne povezave, pa tudi prepoznavnost in prednost slovenskih blagovnih znamk ni takšna.

Čeprav si albanska vlada prizadeva, da bi spodbudila interes tujih investitorjev (ustanovitev posebne vladne agencije, spremembe ustreznih predpisov itd.), doslej med slovenskimi podjetji še ni zaznati povečanega interesa glede vlaganj.

Kmetijstvo, turizem, energetika, gradbeništvo, proizvodnja hrane so nekatere zanimivejše panoge, v katere bi veljalo investirati ter se vključiti v tekmo z avstrijskimi, nemškimi, turškimi, grškimi in zlasti italijanskimi investitorji. Albanija je posebej zanimiva tudi zaradi nizke cene delovne sile in določenih nižjih obdavčenj.

MGRT Počivalšek se je 14. januarja 2020 v Tirani udeležil Vrha o turizmu za solidarnost in trajnost, ki je bil namenjen iskanju podpore in izmenjavi izkušenj po uničujočem potresu, ki je Albanijo prizadel 26. novembra 2019.

Neposrednih investicij iz Albanije v Sloveniji ne beležimo.

Izvozno okno - Albanija