Veleposlaništvo RS Tirana /Gospodarstvo /Razvojno sodelovanje /

Bilateralna razvojna pomoč

Albanija je v letih od 2010 do 2017 prejela nekaj manj kot 2 milijona EUR pomoči. Slovenija je podprla področja, za katera je v partnerski državi obstajala potreba in interes, izražena v nacionalnih strategijah razvoja, in so bila hkrati skladna z vsebinskimi prednostnimi usmeritvami razvojnega sodelovanja Slovenije. Največ sredstev je bilo namenjenih področju napredka pri uresničevanju prizadevanj za članstvo v Evropski uniji. MZZ je v letu 2018 v Albaniji podpiral projekte v skupni višini do 80.565 EUR.  

S sredstvi MZZ se v Albaniji izvajata projekt tehnične pomoči občinam pri približevanju EU preko CEP (45.565 EUR) ter nadaljevanje triletnega projekta krepitve vloge žensk za zagotavljanje enakih možnosti, ki ga izvaja slovenska nevladna organizacija Društvo FER (35.000 EUR).  

Iz t.i. Podnebnega sklada, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor RS, se preko CMSR v sodelovanju z BCCD (Balkan Center for Cooperation and Developement), nadaljuje izvajanje projekta Izgradnja rastlinske čistilne naprave za naselje Pishkash Veri, občina Prrenjas, v skupni vrednosti 200.000 EUR, od tega RS prispeva 100.000 EUR. Zaključek projekta je predviden decembra 2019.  

Ministrstvo za finance RS preko CMSR nadaljuje s podporo projektu Sanacija deponije v Korči, občina Devoll v skupni vrednosti 295.000 EUR, od tega RS prispeva 147.500 EUR. Projekt je v zaključni fazi. 

Druge oblike sodelovanja: Balkanski center za sodelovanje in razvoj – BCCD, nevladna organizacija ki deluje kot platforma za združevanje donatorskih sredstev, je bil ustanovljen v Tirani leta 2012 (soustanovitelj CMSR). Leta 2013 je bila podpisana krovna pogodba o sodelovanju na območju Albanije in Kosova med BCCD in CMSR, ki ima sedež v Ljubljani.  

V začetku junija 2017 je ITF v Tirani z albansko vlado podpisal memorandum o sodelovanju na področju razminiranja, čiščenja neeksplodiranih ubojnih sredstev in pomoči žrtvam min.