Veleposlaništvo RS Tirana /Gospodarstvo /Razvojno sodelovanje /

Bilateralna razvojna pomoč

Albanija je v zadnjih petih letih prejela okrog 1,1 mio EUR pomoči. Slovenija je podprla področja, za katera je v partnerski državi obstajala potreba in interes in so bila hkrati skladna z vsebinskimi prednostnimi usmeritvami razvojnega sodelovanja Slovenije. Največ sredstev je bilo namenjenih področju napredka pri uresničevanju prizadevanj za članstvo v EU. Izvedenih je bilo več usposabljanj, ki so prispevala k izmenjavi izkušenj in dobrih praks med državama na področju neodvisnosti delovanja centralne volilne komisije. Več let zapored so se izvajali programi za krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev za pridobivanje in upravljanje sredstev EU. Poleg tega imajo albanski strokovnjaki s področja javnih financ in centralnega bančništva možnost usposabljanj na Centru za razvoj financ (CEF), ki je leta 2015 postal mednarodna organizacija, Albanija pa je njegova članica od 2016.

POMOČ ALBANIJI PO POTRESU NOVEMBRA 2019

RS je po lanskem uničevalnem potresu na donatorski konferenci 17. 2. 2020 v Bruslju napovedala 300.000 EUR (100.000 EUR iz proračunske rezerve, 200.000 EUR sofinancira MGRT) pomoči Albaniji za izgradnjo modularne šole s 3 učilnicami in pomožnimi prostori. Izbrana lokacija za postavitev modularne šole je v občini Kruje, v kraju Nuaje. Sporazum o sodelovanju med vladama Slovenije in Albanije je bil podpisan konec decembra 2020. 

RS je Albaniji že takoj po potresu namenila za 126.000 EUR materialne pomoči - odeje, blazine, šotore, agregate, spalne vreče in druge nujne pripomočke.

Poleg tega je Slovenija v Albanijo preko ekipe EU za civilno zaščito napotila dva gradbena inženirja za oceno škode na zgradbah in ponudila pomoč za usposabljanje medicinskega osebja. Več kot 65.000 EUR pomoči Albaniji pa so donirali tudi Slovenska karitas, Rdeči križ in Islamska skupnost.

POMOČ DRŽAVAM V RAZVOJU PRI ZAJEZITVI KORONAVIRUSA

Izvajajo se ukrepi reprogramiranja sredstev v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na način, da se do 20 % sredstev projektov (za leto 2020) nameni za odziv na COVID-19. V okviru 19 pogodb oziroma 20 razvojnih in humanitarnih projektov bodo reprogramirane aktivnosti v višini približno 345.000 EUR. Med projekti so tudi trije projekti, ki se izvajajo v Albaniji.

TRENUTNO SE V ALBANIJI IZVAJAJO NASLEDNJI PROJEKTI

S področja krepitve civilne družbe se je v 2020 začel izvajati triletni projekt na področju odpravljanja temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji, ki ga izvaja nevladna organizacija Društvo FER. Skupna vrednost projekta je 150.000 EUR, od tega MZZ RS sofinancira projekt v višini 130.000 EUR.
S sredstvi MZZ se preko CEP v Albaniji izvaja projekt Krepitev preglednosti volilnih organov in trije regionalni projekti: Spodbujanje podjetništva med mladimi na Zahodnem Balkanu (projekt se je izvajal samo v 2019), Kompas učenja – izobraževanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v okviru šolskih sistemov držav Zahodnega Balkana in Evropska izmenjava aktivnosti digitalne diplomacije, v katere so vključeni tudi albanski udeleženci.

S sredstvi Podnebnega sklada Ministrstva za okolje in prostor RS se izvaja projekt Izgradnja rastlinske čistilne naprave za naselje Pishkash Veri, Prrenjas, v skupni vrednosti 200.000 EUR, od tega RS prispeva 100.000 EUR.